top of page
POLÍTICA DE PRIVACITAT
INFORMACIÓ A L'USUARI

Per visitar la web de LA GENERAL FOTOGRÀFICA, no cal que l’usuari faciliti cap informació sobre sí mateix. Les dades personals que proporcioni mitjançant el formulari de contacte, el formulari de subscripció, el correu electrònic o qualsevol altre mitjà que es presenti en aquest lloc web passaran a formar part, de manera confidencial i protegida, d’un fitxer sota la responsabilitat de LA GENERAL FOTOGRÀFICA. Les dades es gestionaran i mantindran amb les següents finalitats:

 • Enviar als usuaris informació sobre les novetats i els serveis que ofereix LA GENERAL FOTOGRÀFICA.

 • Realitzar estudis estadístics.

 • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de demanda que sol·liciti l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en el present lloc web.

 • Enviar el butlletí de notícies de LA GENERAL FOTOGRÀFICA.

 

La resposta als formularis o els correus electrònics plantejats per rebre informació per part de LA GENERAL FOTOGRÀFICA, així com de qualsevol altre qüestionari que es pugui enviar en un futur, és totalment potestativa.

 

L’usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció de les exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

SISTEMES DE CAPTURA DE LES DADES PERSONALS

LA GENERAL FOTOGRÀFICA utilitza els següents mitjans per a obtenir informació dels usuaris:

 

 • Formulari de contacte: hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas, LA GENERAL FOTOGRÀFICA utilitzarà el correu electrònic per respondre a les demandes dels usuaris i enviar-los la informació que requereixin a través de la web.

 • Formularis de subscripció a continguts: al blog de la web hi ha un formulari per activar la subscripció gestionada per Mailchimp per a la realització de campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins.

 • Galetes: quan l'usuari es registra o navega per aquesta web, es descarreguen al seu ordinador uns petits arxius anomenats ‘cookies’ que recullen altres dades no identificatives. L'usuari pot consultar en qualsevol moment la Política de Cookies de LA GENERAL FOTOGRÀFICA per ampliar la informació sobre el seu ús i sobre com desactivar-les.

 • Google Analytics: mitjançant aquest sistema de rastreig, LA GENERAL FOTOGRÀFICA pot estudiar les preferències dels usuaris de la web, les seves característiques demogràfiques i els seus patrons de trànsit amb l’objectiu de conèixer millor la seva audiència i les seves necessitats.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals que els usuaris facilitin a través de formularis, del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà que es presenti en aquest lloc web seran tractades segons els principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: LA GENERAL FOTOGRÀFICA sempre demanarà el consentiment de l’usuari en el tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics, informant-lo prèviament amb absoluta transparència.

 • Principi de minimització de dades: LA GENERAL FOTOGRÀFICA només sol·licitarà les dades que siguin estrictament necessàries segons la finalitat.

 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari, en funció de la finalitat, eliminant del fitxer aquells registres que es mantinguin inactius durant un temps considerable.

 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de manera que se’n garanteixi la protecció i el secret.

DRETS DELS USUARIS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre la inclusió de les seves dades a l’arxiu de LA GENERAL FOTOGRÀFICA.

 

Les persones interessades tenen dret a:

 

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals.

 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.

 • Sol·licitar-ne la limitació del tractament.

 • Oposar-se’n al tractament.

 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

 

Els usuaris podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides.

 

Els interessats també podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals. En aquest cas, LA GENERAL FOTOGRÀFICA únicament les hi conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

LA GENERAL FOTOGRÀFICA deixarà de tractar les dades dels usuaris que s’hi oposin, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Pel tipus d'informació que recull aquesta web, no es pot exercir el dret a la portabilitat de les dades.

 

Els usuaris sempre podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i / o oposició de les dades personals proporcionades, enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a l’adreça electrònica lageneralfotografica@gmail.com

 

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els concerneix infringeix el Reglament.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

LA GENERAL FOTOGRÀFICA es compromet a mantenir i assegurar la privacitat de cada usuari i client, garantint-ne la protecció i confidencialitat de les seves dades personals durant no més temps del necessari en funció de la finalitat, eliminant del fitxer aquells registres que es mantinguin inactius durant un temps considerable.

 

Per complir amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 desembre, del Reglament de Desenvolupament), LA GENERAL FOTOGRÀFICA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades personals cedides, així com per evitar-ne la pèrdua, mal ús, alteració, manipulació i / o accés per part de tercers no autoritzats.

En cap cas, LA GENERAL FOTOGRÀFICA vendrà, llogarà o cedirà a tercers les dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni es destinaran o utilitzaran a altres finalitats, excepte quan es facilitin certes dades de l’usuari (com ara el nom, el telèfon i l’adreça) a empreses terceres com Google, Mailchimp i altres agregadors, les quals són eines indispensables per gestionar les comunicacions generals i comercials amb els usuaris i clients. Tanmateix, LA GENERAL FOTOGRÀFICA no controla ni respon sobre l’ús que aquests portals facin de les seves dades. Per tant, la present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el present lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes estiguin enllaçades per la web de LA GENERAL FOTOGRÀFICA.

Quan LA GENERAL FOTOGRÀFICA requereixi la col·laboració d’altres professionals (fotògrafs, estilistes, dissenyadors gràfics, perruquers, maquilladors, etc) per la realització d’un servei o encàrrec, sempre demanarà el consentiment explícit de l’usuari a l’hora de cedir-los les seves dades personals, informant-lo sobre la identitat dels col·laboradors i la finalitat de la col·laboració.

MESURES DE SEGURETAT

LA GENERAL FOTOGRÀFICA compta amb les mesures de seguretat tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne la seva modificació, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzats, quedant exempta de qualsevol responsabilitat davant l’usuari per causes de força major o alienes a ella mateixa.

 

LA GENERAL FOTOGRÀFICA no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LA GENERAL FOTOGRÀFICA. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són infalibles.

MENORS D'EDAT

Per accedir i fer ús d'aquest lloc web, els menors de tretze anys hauran d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec d'acord amb la normativa vigent.

Els menors de tretze anys que no hagin obtingut el consentiment dels seus pares, no podran enregistrar-se a la web. Cas de tenir-ne constància, LA GENERAL FOTOGRÀFICA els denegarà la sol·licitud.

LA GENERAL FOTOGRÀFICA garanteix la protecció del menor únicament pel que fa als continguts de la pàgina web titularitat de LA GENERAL FOTOGRÀFICA, però no pel que fa als continguts que pogués proporcionar qualsevol tercer.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

LA GENERAL FOTOGRÀFICA conservarà les dades personals no més temps del necessari en funció de la finalitat, durant el temps legalment establert o fins que l’usuari o el client demani eliminar-los.

EXERCICI DE DRETS

Els usuaris sempre podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i / o oposició de les dades personals proporcionades, enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a l’adreça electrònica lageneralfotografica@gmail.com  

RESPONSABILITAT DEL FITXER DE DADES PERSONALS I DEL SEU TRACTAMENT

D'acord amb l’establert al reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, el responsable del fitxer i del tractament de les dades dels usuaris de la web, dels clients i dels subscriptors és en Magí Sanjosé i Reverté (LA GENERAL FOTOGRÀFICA), amb domicili social al carrer Joan Güell, número 30, entresòl 1a, 08028 de Barcelona.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari accepta estar informat de les condicions sobre la protecció de les dades personals i consenteix el tractament automatitzat de les mateixes per part de LA GENERAL FOTOGRÀFICA, en la forma i per a les finalitats descrites en la present Política de Privacitat.

INTEGRACIÓ AMB LA RESTA DE TEXTOS LEGALS

Aquesta Política de Privacitat es complementa amb l'Avís Legal i la Política de Cookies associades a aquesta pàgina web.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

LA GENERAL FOTOGRÀFICA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web de LA GENERAL FOTOGRÀFICA després d'aquests canvis implicarà l'acceptació dels mateixos.

La darrera modificació va ser feta el 25 de Maig de 2018.

Aquesta web utilitza galetes per oferir una millor experiència i servei. Si segueixes navegant-hi, entenem que acceptes la nostra Política de Cookies

bottom of page